Aanbod

Doorgaande lijn

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De peuter klaar voor groep 1 en de kleuter klaar voor groep 3?

Maar zijn groep 1 en groep 3 ook klaar voor de peuters en kleuters?

Merk je aan de kinderen in je groep dat de overgang van de  peutergroep naar de kleutergroep of van kleutergroep naar groep 3 als te groot wordt ervaren? Dan is het tijd om een goede doorgaande lijn te realiseren.

Richt je de kleutergroepen ‘schoolser’ in dan bekruipt je misschien het gevoel dat jonge kinderen geen kind meer mogen zijn. Bouw je meer spelelementen in groep 3 in dan is er misschien de angst dat er niet voldoende tijd is voor de leerstof. (bron: Doorstroom van kleuter, brochure PO-raad)

Onze adviseurs hebben ruime ervaring  met het begeleiden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten in het opzetten van een doorgaande lijn  van peuters naar kleuters.  Deze doorgaande lijn richt zich onder andere op pedagogisch en educatief handelen en een doorgaande lijn in tussendoelen van de verschillende ontwikkelingsdomeinen.

Ook begeleiden onze adviseurs  veel leerkrachten  om het onderwijs in groep 1-2 en groep 3 beter op elkaar te laten aansluiten. Betekenisvol werken, een beredeneerd aanbod, ruimte voor spelenderwijs leren en oog voor de leerbehoeften van jonge kinderen zijn hierbij leidend.

Onze uitgangspunten bij dit traject

Elk traject is maatwerk, maar kent wel een aantal uitgangspunten:

  • formuleren van een gezamenlijke en gedragen visie op het jonge, lerende kind
  • voortbouwen op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs (zoals inzet van spel, thematisch werken, verschillende werkvormen en concrete materialen)
  • creëren van een doorgaande lijn in spelend leren
  • creëren van een doorgaande lijn in leerlijnen en tussendoelen

Onze experts doorgaande lijn jonge kind hebben zelf veel praktijkervaring opgedaan in de kleuterbouw en in groep 3. Zij helpen jou en je team graag verder bij concretiseren van jullie vraag en het ontwerpen van een maatwerktraject om een goede doorgaande lijn te realiseren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Downloads