Aanbod

De Vreedzame School

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De Vreedzame School is een compleet programma voor kinderopvang, basisschool en wijk, gericht op sociale competentie en democratisch burgerschap.

De Vreedzame School biedt met haar programma de elementen om ook in een IKC een krachtig opvoedklimaat te realiseren, dat leidt tot een mooie aansluiting tussen opvang en school. Een lijn voor sociale competenties en democratisch burgerschap door het hele IKC is het resultaat.

Inhoud

Op een vreedzame school wordt sterk ingezet op het voorkomen van conflicten door:

  • de sociale competenties van leerlingen te vergroten;
  • leerlingen een stem te geven en zich meer verantwoordelijk te laten voelen voor de sfeer op school;
  • te investeren in een positief groepsklimaat.

Ook leren kinderen om eventuele conflicten op een constructieve en positieve manier op te lossen.

Werkwijze

Elke school kan vreedzaam worden door het doorlopen van een tweejarig invoeringstraject. Dit traject wordt begeleid door een Vreedzame School trainer die nauw overleg heeft met een in te richten stuurgroep van de school. Een cursusjaar bestaat uit: teamtrainingen, stuurgroep overleggen, directieoverleggen, klassenbezoeken en mediatorentrainingen.

Wij bieden ook opfris- en verdiepingstrainingen aan scholen die al vreedzaam zijn.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Agenda