Aanbod

Acadin

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Acadin is dé digitale leeromgeving voor talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs.

Deze unieke leeromgeving biedt ruimte om talenten van leerlingen verder te ontwikkelen en om verrijkend onderwijs op maat vorm te geven. Leerkrachten kunnen voor én met leerlingen een passend aanbod samenstellen en daarbij kiezen uit >500 interessante en uitdagende activiteiten over allerlei onderwerpen. Leerlingen kunnen ook zelf zoeken naar leeractiviteiten die hen aanspreken om mee aan de slag te gaan. Acadin helpt leerkrachten leerlingen te prikkelen met uitdagende leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten, maar ook met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les. 

De komende jaren is er vanuit het consortium aandacht voor algemene doorontwikkeling, uitbreiding aanbod/leeractiviteiten, verhogen van de interactiviteit en doorontwikkeling van de techniek. Om dit te kunnen realiseren wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van Acadin. Een overzicht van de tarieven vind je op: www.acadin.nl.

Wij kunnen je ondersteunen bij de implementatie van Acadin en onze adviseurs kunnen u begeleiding op maat bieden. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Adviseurs