Nieuws / 1 maart 2020

Arjan Reniers, directeur RPCZ

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Arjan Reniers is met ingang van 1 maart 2020 gestart als nieuwe directeur van RPCZ.

Arjan heeft ruime ervaring in de onderwijsbranche en werkte onder meer als teamleider binnen HCO. In de afgelopen jaren heeft hij zich, op school- en bestuurlijk niveau, beziggehouden met passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdhulp. Denk hierbij aan het ondersteunen
van besturen en samenwerkingsverbanden bij het bieden van een dekkend aanbod of aan het stimuleren van samenwerkingsrelaties tussen onderwijs en jeugdhulp in onderwijszorgarrangementen.