Agenda

Werkplaats Leren Anders Organiseren Zeeland

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Werkplaats Leren Anders Organiseren Zeeland

De essenties

De centrale thema’s zijn inspiratie – informatie – samen professionaliseren én toekomstperspectief.

Voor het ‘inspiratie’ thema hebben we de leden van het veranderteam van CBS de Regenboog Middelburg en de directeur Annemiek de Quelerij uitgenodigd.

Zij zullen een presentatie verzorgen, waarbij de volgende aspecten zeker aan bod komen:

•          Reden van de verbetering van het onderwijs door ‘Leren Anders Organiseren’

•          De onderliggende overtuigingen en waarden

•          Hoe is de ‘expeditie’ vormgegeven op de Regenboog?

•          De werkwijze met het veranderteam

•          Twee jaar aan de slag, wat zijn de resultaten?

Vervolgens zullen we reflecteren op deze aanpak en die naast de eigen school-specifieke aanpak leggen.

Tijn Nuyens en Emile Eshuis presenteren hoe de LAO-aanpak bij collega-scholen vorm krijgt en welke lessen zij daar uit hebben getrokken.

We sluiten af met een brede inventarisatie van mogelijke succesvolle vervolgstappen.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 35. Wij vragen je om in te schrijven vóór 15 oktober.

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 70,00 (vrij van btw, betreft scholing).

Literatuur

Er is een boek verschenen over Leren Anders Organiseren zie: https://shop.bazalt.nl/leren-anders-organiseren