Agenda

Traumasensitieve school

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Hoe kun je kinderen op school helpen, die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt? Die vraag staat centraal in dit aanbod.

Elk kind, dat (een of meer) ingrijpende gebeurtenissen meemaakt, verdient hulp. Het gaat om kinderen die (in hun directe omgeving) te maken krijgen met (levensbedreigende) ziekte, overlijden, (verkeers)ongeval, mishandeling of (v)echtscheiding.

Een traumasensitieve benadering van deze kinderen thuis en op school, kan van grote invloed zijn op hun verdere ontwikkeling, met name op het gebied van zelfbeeld en gedrag. Het gaat vaak om alledaagse situaties, waarin erkenning en duiden van gedrag in de plaats komen van corrigerende opmerkingen. Als het gaat om meer ernstige problematiek is het erg belangrijk signalen tijdig te herkennen en professionele hulp in te schakelen.

Individuele leraren en schoolteams kunnen in samenwerking met de ouders een belangrijke rol spelen in het proces van het herstel na een ingrijpende gebeurtenis. Het gaat met name om het versterken van de natuurlijke veerkracht die elk kind heeft, op een manier die bij dat kind past.

Werkwijze

Dit aanbod bestaat uit 2 interactieve bijeenkomsten van 2 uur.

1e bijeenkomst: Informatie over traumasensitiviteit.

2e bijeenkomst: Een traumasensitieve aanpak op individueel, groeps- en schoolniveau.

Doelstelling

Kinderen kunnen helpen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Doelgroep

Leerkracht, intern begeleider, directeur, pedagogisch medewerker.