Agenda

Training KIJK! De Basis

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De essenties

  • Goed kunnen werken met KIJK! na vier dagdelen scholing;
  • Tussen bijeenkomsten zelf aan de slag gaan met het geleerde;
  • Tijdens bijeenkomsten terugkijken naar de ervaringen.

Inhoud en werkwijze

Tijdens de scholingsmomenten wordt afwisselend nieuwe informatie gepresenteerd en interactie georganiseerd tussen de deelnemers en de trainer. Gedurende alle bijeenkomsten wordt ook aandacht besteed aan het leren werken met het digitale programma: KIJK! Webbased. Door aanbieden, herhalen, ervaren en verwoorden beklijft de essentie van KIJK! en leren deelnemers écht met KIJK! werken.

Opbrengst

  • kennen van KIJK!: de essenties en de gebruiksmogelijkheden;
  • kunnen werken met het digitale KIJK! systeem: observeren en registreren;
  • zowel individuele als groepsrapporten kunnen analyseren.
  • reflecteren op eigen werkwijze en onderwijsaanbod;
  • ontvangen een KIJK! certificaat als zij de scholing hebben gevolgd (100% deelname);
  • weten hoe je KIJK! verder binnen jouw organisatie kunt implementeren;
  • hebben van globale afspraken t.a.v. borging van het werken met KIJK!.

Doelgroep

Leraren groep 1-2 en IB’ers, Onderbouwcoordinatoren

Literatuur

Handleiding KIJK! 0-4 of 1-2.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Inschrijven