Agenda

Opleiding tot rekencoördinator

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Rekenen is een belangrijk basisvak. Niet elke leerling is een rekentalent, maar we kunnen wel elke leerling verder brengen in zijn rekenontwikkeling. Jij legt de basis waar ze in het vervolgonderwijs op verder gaan. Jij kunt er voor zorgen dat rekenen geen struikelblok wordt.

Opbrengst

In deze opleiding tot bovenschools of rekencoördinator op je eigen school leer je:

 • hoe je rekenproblemen en dyscalculie herkent, voorkomt en ermee omgaat.
 • de uitgangspunten van ‘goed rekenonderwijs’  
 • doelgericht werken en zicht op de leerlijn
 • alles over de rollen en taken van de rekencoördinator

Inhoud van de opleiding

 • Visie en uitgangspunten van het protocol dyscalculie ERWD.
 • Wat is “goed” rekenonderwijs?
 • Handelingsmodel en drieslagmodel, theorie en oefenen.
 • De vier hoofdfasen vanuit het protocol dyscalculie ERWD.
 • Hoe ontstaan rekenproblemen?
 • Wat is dyscalculie?
 • Preventieve aanpak.
 • Werken op sporen
 • Op welke manier geef jij les? Wat is er nog meer mogelijk? En wat betekent dit?
 • Groepsplannen en Stappenplannen Wat is verplicht? Wat is handig? Hoe kan het (ook!)
 • Doelgericht werken en zicht op de leerlijn.
 • Zijn er witte vlekken in het rekenonderwijs op jullie school? Of juist overlap? Hoe krijg je overzicht en hoe maak je dit zichtbaar en inzichtelijk?
 • Growth Mindset De theorie van Carol Dweck.
 • CITO LOVS Vaardigheidsscore en vaardigheidsgroei
 • De rol en taken van een reken coördinator.
 • Wat is coaching? Vormen en soorten. Uitwerking van een vorm.
 • Groepsbezoeken. Hoe doe je dit? En hoe kan het ook?
 • Reflectie op gang brengen bij collega’s (en jezelf).
 • Feedback geven, we gaan dieper in op procesgerichte feedback en zelfregulerende feedback voor teamleden.
 • Referentieniveaus, nader bekeken.
 • Grip krijgen op de leerlijnen in de methode: Ordenen van de leerlijnen rekenen. Bewustwording van de opvallende verschillen tussen de ordening van de leerlijn SLO en de methode-leerlijn gekoppeld aan het 1S niveau.
 • CITO rekenen analyseren en diagnostiek.

Doelgroep

De verkorte opleiding tot rekencoördinator is gericht op leerkrachten PO. Deze opleiding gaat door bij minimaal 8 deelnemers. 

“Vorig jaar heb ik de verkorte opleiding tot rekencoördinator gevolgd bij Lindie de Bont en dit jaar de verkorte opleiding tot rekenspecialist. Ik zou iedereen die meer specialistische kennis wil opdoen en hiermee zijn schoolteam naar een hoger niveau wil brengen aanraden deze opleidingen te volgen. Lindie is een fantastische cursusleider die een fijne sfeer creëert en door afwisseling van theoretische achtergronden, wetenschappelijke onderzoeken en praktijkvoorbeelden ervoor zorgt dat je enorm veel leert en het geleerde ook goed opneemt en kan linken aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Ik vind het oprecht jammer dat deze opleidingsdagen afgerond zijn, maar ze hebben er ook voor gezorgd dat mijn nieuwsgierigheid is aangewakkerd en ik me wil blijven ontwikkelen op dit gebied!”
Jodie Lips

“Zowel de cursus rekencoördinator als rekenspecialist kan ik eigenlijk aan alle basisschool-docenten aanraden om de volgende redenen: – je krijgt inzicht in de geschiedenis en ontwikkeling van het rekenonderwijs, dit leidt ook tot inzichten waarom we nu bepaalde keuzes moeten maken. – je krijgt inzicht in ontwikkeling van het brein en daardoor ook inzicht in problemen waar kinderen tegenaan lopen. – je wordt je nog meer bewust van de tussendoelen van het rekenonderwijs, de praktische uitwerking, het belang en de betekenis hiervan voor jouw dagelijkse lespraktijk, je krijgt tools om hiaten aan te pakken en de doorgaande lijn te borgen. – Je wordt je bewust van de cruciale leermomenten en kunt hierop inspelen. – Je krijgt heel veel praktische tips, voor lesontwerpen, rekenmaterialen enz, laagdrempelig, direct toepasbaar. Ook als je geen rekencoördinator bent maar bijvoorbeeld beginnend leerkracht is deze cursus van harte aanbevolen om je rekenonderwijs naar een hoger plan te trekken.”
Vivienne

Adviseurs

Inschrijven