Agenda

Opleiding Interne schoolcoach didactiek

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De essenties

  • Binnen de eigen school (bij voorkeur in de eigen bouw) collega`s coachen en begeleiden
  • Leraren toerusten met voldoende niveau van basisvaardigheden en complexe vaardigheden
  • Kennismaken met en oefenen van diverse vormen van coaching en deze gericht(er) inzetten voor individuele -of teamcoaching

Werkwijze

De training wordt zoveel mogelijk afgestemd op de deelnemers in hun school specifieke situatie.

De basis van de training omvat:

  • Training 1: Consultatie en informele feedback geven worden behandeld en geoefend;
  • Training 2: Diverse vormen van coaching (o.a. lesson-study, directe coaching, co-teaching);
  • Training 3: Formele feedback (inzicht en oefening vanuit diverse methodieken).

De bijeenkomsten zijn opgebouwd vanuit de principes: ”Leer het; Oefen het en Doe het” De fase: “Doe het” vindt plaats op de werkvloer. Onderdeel van de opleiding is de coaching van de interne didactische coach op de eigen school, de trainer coacht de didactische coach op maat, na training 1-2 en 3 wordt een bezoek van 1 uur op de eigen school van de interne coach didactiek gepland.

De opleiding tot Interne schoolcoach didactiek is gevalideerd voor het Register Leraar. Je kunt deze training dus opvoeren in het vrijwillige lerarenportfolio.

Doelstelling

De school heeft (een) interne coach(es) en begeleider(s) die samen optrekt met de collega`s om de didactische vaardigheden van het (sub) team ‘optimaal’ te krijgen en te houden en kansen creëert en stimuleert voor nog beter onderwijs voor alle leerlingen.

Doelgroep

Leraren/Intern begeleiders/bouwcoördinatoren die de didactische vaardigheden op basis- en complex niveau in zeer sterke mate beheersen. De zogeheten excellente leraar, die in staat is om door zijn/haar rol/positionering in het team collega’s verder te helpen en een analyse van deze vaardigheden op schoolniveau kan maken!