Agenda

Opleiding intern begeleider 2021

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Intern begeleiders spelen een belangrijke rol in de school. Ze nemen verantwoordelijkheid voor het creëren en onderhouden van een goede zorg- c.q. ondersteuningsstructuur op een school. Ze coachen en begeleiden de leerkrachten om hun leerling te laten groeien en passend onderwijs te realiseren. De intern begeleider maakt daarbij keuzes op basis van zijn analyses van relevante data. Dat vraagt om sterke competenties.

De opleiding

In de tweejarige opleiding Intern begeleider van RPCZ en Seminarium voor Orthopedagogiek ontwikkel je die. De scholing is gebaseerd op de zeven competenties die zijn bepaald in de beroepsstandaard voor intern begeleiders. De competenties: 

  1. Zelfreflectie en ontwikkeling.
  2. Het begeleiden van volwassenen.
  3. Het doen van onderzoek en een onderzoekende houding hebben.
  4. Het beheren van middelen en data.
  5. Organiseren en coördineren.
  6. Het begeleiden van onderwijskundige vernieuwingen.
  7. Samenwerken met externe partijen en organisaties.
  8. Deze competenties zijn passend bij de rol die de Intern Begeleider van de toekomst te vervullen krijgt (Luc Greven, 2017).

In onze scholing zal ook speciale aandacht besteed worden aan de veranderende rol van de intern begeleider in specifieke onderwijsorganisaties, zoals het Integraal Kindcentrum (IKC) of in scholen waarin het leren anders georganiseerd wordt. Interprofessionele samenwerking is hierin een kerncompetentie.

De principes van het Handelingsgericht (HGW) werken staan centraal in deze opleiding voor intern begeleiders. De scholing bestaat uit zeven modules en een studiereis. In iedere module komen één of meerdere competenties aan de orde.

Overzicht data

21 september 2021startbijeenkomst
module 1.1
module 1.2
module 1.3
module 1.4
module 1.5
module 2.1
module 2.2
module 2.3
module 2.4
module 2.5
module 3.1
module 3.2
module 3.3
module 3.4
module 3.5
module 3.6
module 3.7
module 4.1
module 4.2
module 4.3
module 4.4
module 4.5

De data van het tweede opleidingsjaar, modules 5 t/m 8, worden op een later moment gecommuniceerd. 

Meer informatie

Download de brochure met de uitgebreide omschrijving van de opleiding.

Prijs

Aan deelname aan deze opleiding zijn kosten verbonden. Deze is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Voor meer informatie neem je contact op met Tijn Nuyens.

Adviseurs

Inschrijven