Agenda

Kagan Coöperatief Leren Level 2

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De essenties

1.    U krijgt inzicht in:

  • hoe u met uw groep met behulp van drie tools sociale vaardigheden verankert en hoe u deze tools kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.

2.    U ervaart:

  • hoe u de verbondenheid in teams en klas kunt versterken.
  • Kagan coöperatieve structuren en genereert ideeën voor toepassing in de praktijk.

3.    De drie tools: Model staan – bevestiging en bekrachtiging – oefenen.

Doelstelling

In deze training wordt u uitgedaagd anders te kijken naar gedrag en te reflecteren op uw denken en handelen als professional. Leerkrachtvaardigheden om de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Zo raken ze sociaal verbonden met elkaar, laten ze meer zelfverantwoordelijk gedrag zien en komen ze tot zelfontplooiing.

Doelgroep

Deelnemers aan deze training hebben Kagan Coöperatief Leren de Startmodule of Kagan: Samen leren, samen organiseren, level 1 gevolgd.