Agenda

Formatieve Evaluatie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
Formatief evalueren heeft 3 belangrijke kenmerken:
  • Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en leerlingen weten dat ook;
  • Je peilt voortdurend wat een leerling al weet en begrijpt;
  • Je gebruikt die feiten om de leerling verder te helpen in zijn leerproces.
Dit gebeurt vanuit verschillende perspectieven: leraar, klasgenoot en leerling.
Wat is formatief evalueren? Met een assessment meet je tijdens het leerproces wat leerlingen al weten en begrijpen. Als je op basis daarvan het vervolg in het leerproces bepaalt, gebruik je het assessment formatief.

De essenties

Onze training rondom formatief evalueren is gebaseerd op de inzichten van vooraanstaande internationale experts: John Hattie, Shirley Clarke en Dylan Wiliam. Hun werk hebben wij naar de Nederlandse onderwijspraktijk vertaald, met educatieve uitgaven, training en implementatietrajecten. Onze adviseurs en trainers hebben zich de theorie eigen gemaakt en toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse praktijk. Zij gaan graag in gesprek om samen te kijken wat een formatieve werkwijze voor jouw school kan betekenen.

Werkwijze

3 x een training/scholing van 3 uur.
Tussen bijeenkomst 2 en 3 praktijkopdrachten uitvoeren.

Doelstelling

Kinderen worden zich bewust van wat ze leren en leren daarop te reflecteren. Dit wordt gecreëerd door de manier waarop leraren instructiemomenten organiseren, feedback geven en vragen stellen tijdens de lessen. Hierdoor is er meer aandacht voor het (eigen) leerproces en worden kinderen uitgedaagd.

Doelgroep

Leraren PO en VO

Literatuur

Dylan William
Shirley Clark