Agenda

Coach Kagan Coöperatief Leren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Spencer Kagan ontwikkelde een breinvriendelijke en succesvolle aanpak voor lesgeven en klassenmanagement met behulp van coöperatieve structuren. We bieden leraren PO/VO/MBO en intern begeleiders die een coöperatief leren basistraining hebben gevolgd, een opleiding om tot coach te groeien binnen de eigen school.

De essenties

  • Sturen op en begeleiden van de implementatie van Coöperatief leren in jouw organisatie.
  • Vaardig worden in MomentCoaching, een unieke vorm van coaching bij de invoering van coöperatief leren.
  • Verdieping in Kagan Coöperatief leren.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomst worden korte presentaties afgewisseld met praktische oefeningen en verwerking door de deelnemers. Voor en na de bijeenkomst bestudeer je de literatuur en oefen je de geleerde vaardigheden in de praktijk. Daarnaast werk je gedurende de hele opleiding vanuit een eigen onderzoeksvraag aan het ontwikkelen van een planmatige aanpak om coöperatief leren verder te implementeren in de school. Hierbij werk je met een portfolio. Praktijkgerichte opdrachten stem je zoveel mogelijk af op je eigen situatie en onderzoeksvraag. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van vooral praktische bevindingen én een planmatige aanpak voor de komende jaren met betrekking tot coöperatieve leerstrategieën.
Opbrengst
  • Je bent een Kagan Coöperatief Leren Momentcoach binnen de eigen organisatie.
  • Je kunt met je team starten met de uitvoering van een implementatieplan dat je hebt geschreven voor de eigen organisatie.
Data en tijden
De opleiding bestaat uit verschillende modules, intervisiemomenten, eindpresentatie en eindgesprek.

8 november 2021: 15.30-19.30 uur:
Eerste bijeenkomst – kennismaken, eisen – kennis opfrissen

6 december 2021: 15.30-19.30 uur:
Tweede bijeenkomst  Principes, aanpak en functies van structuren

10 januari 2022: 15.30-19.30 uur:
Derde bijeenkomst Momentcoaching

19 januari  2022: 8.30 -13.00 uur
Vierde bijeenkomst oefendagdeel op de scholen

7 februari 2022: 15.30-19.30 uur:
Vijfde bijeenkomst Implementatie

7 maart 2022: 15.30-17.30 uur:
Zesde bijeenkomst Pitstop

4 april 2022: 15.30-19.30 uur:
Zevende bijeenkomst Veranderkunde

9 mei 2022: 15.30–19.30 uur:
Achtste bijeenkomst Sociaal Verbonden

9 juni 2022: de hele dag afhankelijk van het aantal deelnemers:
Negende bijeenkomst Eindgesprekken

13 juni 2022: 15.30-16.30 uur.
Certificering

Doelstelling

  • Je bent een Kagan Coöperatief Leren Coach binnen de eigen organisatie.
  • Je kan implementatie realiseren binnen je team op het gebied van Kagan Coöperatief Leren.

Doelgroep

Leraren PO/VO/MBO, intern begeleiders die een coöperatief leren basistraining hebben gevolgd.

Literatuur

Er is een literatuurlijst beschikbaar, op te vragen via secretariaat@rpcz.nl