ikc

Donderdag 1 oktober 2015 vindt de 3e Zeeuwse Netwerkbijeenkomst IKC plaats.

Het doel van het IKC-netwerk is het uitwisselen van kennis en ervaring op (in)formele wijze; inspiratie en leren van ervaringen van collega’s.

Lees meer... →

afbeelding zomeractiviteitenGeef het schooljaar 2015/2016 een vliegende start en start het schooljaar met een inspirerende workshop voor uw team. Bijvoorbeeld in de laatste week van de schoolvakantie, of in de eerste weken van het schooljaar. 

Lees meer... →

cover LZM congresbrochure 2015Op 5 november 2015 organiseren RPCZ, HCO, Bazalt en OnderwijsAdvies het congres Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren met professor John Hattie. In zijn keynote zal professor Hattie ingaan op de wetenschap van het leren en wat dit betekent voor het onderwijs in de 21e eeuw. Essentieel voor iedereen die alles wil halen uit het onderwijsvak!

Download de congresbrochure lzm kleurDirect inschrijven lzm kleur

Welke ambities heeft u? Welke ontwikkelingen wilt u een vervolg geven? Wat moet anders? Wat moet vanuit overheidsbeleid? Wat is uw uitgangssituatie; staat u er goed voor?

We helpen u graag bij het maken van uw plan;

    • Met inspiratie voor de inhoud van uw plan
    • Met begeleiding om tot een gedragen inhoud te komen.
    • Als basis, een format voor uw plan.

U kunt het gratis aanvragen en downloaden.

Een toelichting op het format is een onderdeel van de download.