Op 7 oktober vond de inspiratiemiddag Werk maken van talentontwikkeling plaats in het Van der Valk Hotel. Een inspirerende en boeiende middag waarbij Mark Lammers met passie sprak over talentontwikkeling. 

Als naslag kunt u hier zijn powerpointpresentatie downloaden. 

> download de powerpoint (pdf-bestand)

Horen Zien en Schrijven handleidingen webHeeft uw school te maken met een plotselinge instroom van vluchtelingen? We geven u een aantal stappen om bij deze leerlingen snel een basis te leggen om te kunnen communiceren in de Nederlandse taal. Want taal is de sleutel voor alle andere activiteiten. 

Lees meer... →

Welke ambities heeft u? Welke ontwikkelingen wilt u een vervolg geven? Wat moet anders? Wat moet vanuit overheidsbeleid? Wat is uw uitgangssituatie; staat u er goed voor?

We helpen u graag bij het maken van uw plan;

    • Met inspiratie voor de inhoud van uw plan
    • Met begeleiding om tot een gedragen inhoud te komen.
    • Als basis, een format voor uw plan.

U kunt het gratis aanvragen en downloaden.

Een toelichting op het format is een onderdeel van de download.